Tôi sợ nhất là sự im lặng
Vì vậy khi yêu xin ng đừng im lặng

Tôi sợ nhất là sự im lặng

Vì vậy khi yêu xin ng đừng im lặng

  1. cotoncloud reblogged this from zan2907
  2. zan2907 reblogged this from giotieudieu
  3. nam-phong reblogged this from giotieudieu
  4. giotieudieu reblogged this from nang-thang-7